Kontrola i programowanie kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)

Kontrola kardiowertera-defibrylatora odbywa się w sposób nieinwazyjny za pomocą specjalnego programatora i powinna być wykonywana co 6 m-cy

Kardiowerter-defibrylator to urządzenie, które wszczepia się osobom zagrożonym nagłą śmiercią spowodowaną groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca (częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór). Urządzenie to ma za zadanie przerwać groźną arytmię i przywrócić właściwy rytm serca za pomocą stymulacji lub wyładowania wysokoenergetycznego. Ponadto kardiowertery-defibrylatory posiadają takie same funkcje jak “zwykły” stymulator serca. Kardiowerter komunikuje się z sercem za pomocą podłączonej do niego elektrody lub elektrod umieszczonych wewnątrz serca wysyłając i odbierając impulsy elektryczne. Istnieją różne typy kardiowerterów, indywidualnie dobierane dla pacjenta.

Kontrola kardiowertera-defibrylatora odbywa się w sposób nieinwazyjny za pomocą specjalnego programatora i powinna być wykonywana co 6 m-cy oraz w każdym przypadku gdy doszło do wyładowania urządzenia oraz omdleń czy zasłabnięć.

Podczas kontroli kardiowertera lekarz oceni:

  • czy występowały epizody arytmii w okresie od ostatniej kontroli i czy zostały prawidłowo rozpoznane i przerwane
  • dokona optymalizacji algorytmów rozpoznania i leczenia arytmii
  • własny rytm serca pacjenta oraz przebieg stymulacji w okresie od ostatniej kontroli
  • czy urządzenie prawidłowo komunikuje się z sercem
  • czy nie doszło do uszkodzenia elektrod i urządzenia
  • czy nie doszło do przemieszczenia urządzenia lub elektrod
  • w razie potrzeby przeprogramuje urządzenie tak aby pacjent mógł prowadzić jak najbardziej aktywne życie

DO DYSPOZYCJI

Nasza recepcja pozostaje stale do Państwa pełnej dyspozycji mailowo i telefoniczne