O mnie

Dr n. med. Radosław Kiedrowicz swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Dr n. med. Radosław Kiedrowicz ukończył z wyróżnieniem wydział lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od wielu lat związany jest z Kliniką Kardiologii PUM, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne zakończone uzyskaniem tytułów specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii. Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca. Swoją pracę doktorską poświęcił badaniom nad częstoskurczem węzłowym nawrotnym. Odbył wiele praktycznych szkoleń specjalistycznych w kraju i zagranicą w zakresie elektrofizjologii i elektrostymulacji serca. Był stypendystą Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca (EHRA) odbywając roczny staż w dziedzinie elektrofizjologii serca i ablacji w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Św. Tomasza w Londynie (St Thomas Hospital, King’s College London), ze szczególnym uwzględnieniem ablacji migotania przedsionków i innych arytmii przedsionkowych. Wykonuje badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji wszystkich zaburzeń rytmu serca, implantuje stymulatory serca i kardiowertery-defibrylatory oraz kontroluje te urządzenia. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu kardiologii oraz recenzentem kardiologicznych czasopism naukowych. W przeszłości pełnił rolę sekretarza Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz sekretarza oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie pełni funkcje zastępcy kierownika Pracowni Elektrofizjologii Serca Kliniki Kardiologii PUM.

HAPPY TO HELP

Our team is always happy to answer all of your questions – both via e-mail or phone.