Leczenie nowotworów złośliwych skóry

Zmiany te wykazują szerokie spektrum złośliwości biologicznej- od nowotworów powodujących miejscową destrukcję tkanek, po zmiany o dużej zdolności dawania przerzutów odległych i rozsiewu ogólnoustrojowego.

Większość raków skóry stanowią nieczerniakowe raki skóry – rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy. W patogenezie obu nowotworów najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju jest przewlekła ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, rzadziej na substancje chemiczne. Do innych należą czynniki genetyczne, przewlekłe uszkodzenia skóry, stany obniżenia odporności oraz infekcje wirusowe.

  • Rak podstawnokomórkowy – jest nowotworem o powolnym tempie wzrostu i miejscowej złośliwości. Nacieka i niszczy tkanki otaczające, jednak bardzo rzadko daje przerzuty. Może wzrastać w postaci owrzodzenia otoczonego wałowatym brzegiem, w formie guzkowej bądź torbielowatej, a także w formie płaskich, stwardniałych, szerzących się obwodowo zmian koloru zdrowej skóry. Najczęstszą lokalizacją jest twarz, głowa oraz szyja.
  • Rak kolczystokomórkowy – jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym skóry. Rozwija się najczęściej ze zmian przednowotworowych, będących wynikiem przewlekłego uszkodzenia skóry przez promieniowanie ultrafioletowe. Wzrasta w postaci owrzodzenia z naciekiem podstawy lub w postaci brodawkującego guza. Nowotwór ten może dawać przerzuty, głównie do okolicznych węzłów chłonnych.
  • Czerniak – jest nowotworem wywodzącym się z komórek melanocytowych (barwnikowych) o dużej zdolności dawania przerzutów odległych i rozsiewu ogólnoustrojowego. Najczęściej wywodzi się ze znamion barwnikowych, rzadziej ze skóry pierwotnie niezmienionej. Przemianę nowotworową może sugerować powiększanie się znamienia, zmiana koloru, kształtu, pojawienie się zmian guzkowych w jego obrębie, krwawienie, jak również świąd skóry w okolicy znamienia. Cechy te mogą jednak świadczyć o zaawansowanym stadium choroby, dlatego też istotne jest okresowe, profilaktyczne badanie wszystkich znamion w gabinecie dermatologicznym, co umożliwia wychwycenie wczesnych objawów przemiany nowotworowej i znacznie poprawia rokowanie. Podejrzenie czerniaka złośliwego dermatolog wysuwa w oparciu o przebieg kliniczny oraz obraz zmiany w powiększeniu w badaniu dermoskopowym.

Wycięcie chirurgiczne z zachowaniem marginesu zdrowych tkanek jest podstawową metodą leczenia raków
i czerniaka złośliwego skóry. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, ranę zszywa się zakładając szwy chirurgiczne po dokładnym zbliżeniu jej brzegów, a następnie zakłada się jałowy opatrunek. Bardzo często, z uwagi na wielkość zmiany oraz region anatomiczny ciała, np. twarz, zamknięcie rany wymaga przeszczepienia uformowanego płata skóry zdrowej oraz rekonstrukcji danej okolicy. Usunięcie szwów odbywa się po 7-10 dniach,
w zależności od lokalizacji. Prawidłowe i skuteczne leczenie operacyjne raków skóry wymaga doświadczenia dermatochirurgicznego, które mogą zaproponować Państwu lekarze naszej Kliniki w Szczecinie.

W przypadku rozpoznania czerniaka złośliwego pacjent wymaga przeprowadzenia dalszej diagnostyki, np. badania okolicznych węzłów chłonnych oraz ponownego zabiegu w celu poszerzenia marginesu otaczających tkanek zdrowych. Procedury te przeprowadzane są w specjalistycznym ośrodku onkologicznym, do którego pacjenci zostaną skierowani przez naszych lekarzy.

DO DYSPOZYCJI

Nasza recepcja pozostaje stale do Państwa pełnej dyspozycji mailowo i telefoniczne