Usuwanie znamion barwnikowych

Metodą chirurgiczną usuwane są znamiona budzące podejrzenie transformacji nowotworowej, znamiona zlokalizowane w miejscach narażonych na częste urazy lub drażnienie, a także znamiona nieakceptowane przez pajenta z powodów estetycznych.

Przed każdym zabiegiem przeprowadzane jest dermatologiczne badanie dermoskopowe, które polega na oglądaniu znamienia w powiększeniu przy użyciu dermoskopu, co umożliwia prawidłową kwalifikację do leczenia oraz ułatwia podjęcie decyzji o konieczności wykonania badania histopatologicznego usuwanej zmiany barwnikowej. Po przeprowadzeniu badania dermoskopowego, pacjent uzyskuje zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Profilaktyczne usuwanie znamion nie niesie ze sobą żadnego ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego.

Postępowanie po zabiegu: Usunięcie chirurgiczne zmian skórnych wiąże się zazwyczaj z założeniem szwów chirurgicznych, które zostaną usunięte w terminie zaplanowanym przez lekarza. Do momentu usunięcia szwów konieczna będzie ochrona rany pooperacyjnej opatrunkiem. Optymalne postępowanie wiąże się z zapobieganiem kontaktowi opatrunku z wodą w ciągu kilku pierwszych dni po zabiegu.

DO DYSPOZYCJI

Nasza recepcja pozostaje stale do Państwa pełnej dyspozycji mailowo i telefoniczne